Illustration
          Design 
       Om

Mea culpa - a visual confession    Ta del av arbetet HÄR.   Genom att avbilda allt jag äger i form av olika slags stilleben
   blottar jag min delaktighet i konsumerandets fördärvande värld.


   Det här är en visuell bikt. Jag konsumerar, skapar hem, bygger identitet.
   På vilket sätt skapar prylar, kläder, möbler bilden av vem jag är? Varför
   dras jag till olika objekt? Varför vill jag äga? För att kunna hitta svaren
   måste jag börja med att skärskåda mitt samlande och bikta mig – i en
   strävan efter en förståelse för vem jag är och ett lättare samvete.


   Dra runt sakerna på bordet︎︎︎